MENU

Svenskarna och Internet 2014 – en digital folklighet

En ny undersökning visar att internet blivit mainstream och sociala medier är allt mer accepterat. 12,9 timmar per vecka lägger vi ner på vårt liv online – som är allt mer integrerat i det ”riktiga livet”. Läs mer om svenskarnas vanor online 2014! 
Read More ›

Geektown utvecklar gamificationkoncept för besöksnäringen

Coompanion skriver: ”I år har Coompanion Nord tillsammans med Sveriges innovationsmyndighet VINNOVA gett ut innovationscheckar på 100 000kr. Checkarna är till för att stödja och uppmuntra nya idéer och möjligheter utanför den den ordinarie verksamheten i små och medelstora företag. Tre av dessa checkar blir utdelade i Norrbotten och Västerbotten”. Geektown har tilldelats en av dem.  – Vi kommer att satsa på att utveckla ett eget koncept för gamification, även känt som spelifiering på svenska, för att öka och förbättra besöksnäringen genom interaktion och aktivt deltagande av besökare på besöksplatsen, säger Geektowns Art Director Frida Larsson.
Read More ›