MENU

En ny invånare och ett nytt samarbete i Geektown

Genom en unik modell och kreativitet ska Överkalix bli mer attraktivt. Samarbete, platsvarumärke, processmodell och en strandpromenad är projektets tre delar.

Överkalix Utveckling AB har genom projektet Besökslandet Överkalix anlitat Geektown kommunikationsbyrå tillsammans med Arnqvist & Sivenbring AB. Projektet arbetar med platsutveckling som genom samarbete och tillsammans-perspektiv ska stärka den lokala attraktionskraften. Projektet startar upp nu i oktober 2016 och resultatet kommer att presenteras på Näringslivsgalan 2017 i Överkalix.

Besökslandet Överkalix ska arbeta med att ta fram en egen processmodell för Överkalix. Processarbetet ska identifiera platsen Överkalix, de unika värden som finns och leda till ett systematiskt och långsiktigt arbete för ett attraktivare Överkalix.

– Vi ska tänka i nya banor, utmana oss och platsen för att lyfta vad Överkalix verkligen går för. Det känns klockrent att arbeta tillsammans med Geektown kommunikationsbyrå och Arnqvist & Sivenbring. Deras gemensamma kompetenser passar det här uppdraget perfekt! Geektown känns unga, hungriga, kreativa och nytänkande samtidigt som Arnqvist & Sivenbring har lång erfarenhet av samhällsplanering, processarbete och medborgardialoger. Det är därför har vi valt att samarbeta med dem, säger Louise Engström, projektledare för Besökslandet Överkalix.

En gemensam vision och strategi för Överkalix med utgångspunkt i kommunens, platsens, nyckelaktörer och individers intressen ska utgöra grunden för platsens identitet. Den ska fungera som riktlinje för kommunens fortsatta utvecklingsarbete men också stärka invånarnas stolthet över sin kommun. Arbetet gäller också förändring av attityder kring samverkan, stolthet och attraktivitet, som ska resultera i en egen modell för Överkalix. Den sista delen i arbetet är att utveckla ”strandpromenaden”, en drygt 3 km lång promenadslinga i Bränna.

– Geektown och Arnqvist & Sivenbrings samlade kunskaper, erfarenheter och ursprung gör att vi i uppdraget både kan förhålla oss till ett inifrån och ett utifrånperspektiv i att förstå och tolka processarbetet. Vi ser fram emot att skapa en hållbar identitet för platsen som i ett första steg ska appliceras på den fysiska gestaltningen av strandpromenaden. Vi har ett stort engagemang för regional utveckling. Vi vill gärna vara med och förändra den syn som finns på hur det är att leva och bo i vår del av världen, Sverige, Norrbotten, Överkalix. Det finns så mycket engagemang och positivism som behöver komma fram och bli de nya associationstankarna för vår region, säger Kristin Lindqvist, projektledare & Brand Advisor på Geektown kommunikationsbyrå.

Projekt Besökslandet Överkalixmodellen är finansierat av Tillväxtverket, Länsstyrelsen, Överkalix kommun och Sparbanken Nord.

Press kring projektet:

http://www.kuriren.nu/nyheter/kalixoverkalix/sa-ska-kommunen-bli-attraktivare-9016926.aspx

http://www.affarerinorr.se/nyheter/2016/oktober/oeverkalixmodellen-ska-skapa-samverkan-och-utveckling/#.WA4aM4XdLmw

Sorry, the comment form is closed at this time.