MENU

Faceboom!

Från 14 procent till 67 på fyra år. ”Det har inte tidigare skett så snabba förändringar som nu”, skriver Maria Sköld på GP. Siffrorna från Mediebarometern, en stor undersökning av svenskarnas medievanor, visade att Facebook hade blivit en nyhetsförmedlare att räkna med på samma gång som till exempel DN minskade. Facebook och Twitter börjar bli viktiga nyhetsförmedlare, främst bland de yngre. ”Framför allt används digital teknologi och sociala nätverk. En av författarna bakom boken Connected, James Fowler, har exempelvis blivit berömd för ett experiment där valdeltagandet höjdes genom att folk fick se bilder som visade att deras Facebook-vänner redan röstat. Vår vilja att göra likadant som våra vänner håller på att bli ett av politikens främsta vapen”.

”På olika sätt håller nya medievanor på att göra politiken mer känslostyrd än tidigare, på gott och ont. I USA har insikten om att väljarna får allt mer av sin information och sina åsikter via sina vänner revolutionerat den politiska taktiken”.

 

Sorry, the comment form is closed at this time.