MENU

Forum för levande historia flyttar in!

Geektown börjar jobba med Forum för levande historia i Stockholm. Forum för levande historia jobbar med att främja arbete med demokrati, tolerans och alla människors lika värde. Deras ambition är att skapa verktyg som hjälper lärare i deras arbete kring demokrati och mänskliga rättigheter. De hoppas kunna hjälpa till att inspirera elever till att vilja lära sig mer, men också till reflektion över eget ansvar och agerande. Myndigheten använder såväl beprövade som innovativa metoder. De tar fram pedagogiska material och arrangerar utställningar. Sprider kunskap och skapar dialog, genom allt från seminarier till sociala medier. Välkomna till Geektown – ingen traditionell byrå utan en galet bra idé! Läs mer >

Sorry, the comment form is closed at this time.