TEAM GEEKTOWN
Våra värderingar bygger på solidaritet, lika värde, självständighet, jämställdhet och långsiktig hållbarhet. Vi gillar att jobba tillsammans med andra och varandra. Geektown har fått förmånen att integrera vårt arbete med digitala och analoga tänkande från start och arbetar med kanaloberoende produktioner, vilket innebär att vi specialanpassar projekten till de kanaler de behöver för att kommunicera bäst.

Samarbetspartners
Vi har ett stort nätverk av personer och organisationer som vi regelbundet samarbetar med. Samarbetspartners anlitas beroende på uppdragens karaktär och vem passar bäst för projektet.

 

Kristin Lindqvist, projektledare. 

veravera_nya_nya
Veronica Ruthberg, Creative Director, Copywriter & Social Media Director. 


Frida Larsson, Art Director.