MENU

Geektown fick uppdrag mot rasism

Geektown kommunikationsbyrå har producerat grafisk formgivning för konceptet Prata Rasism som lanseras av Forum för levande historia. Myndigheten initierade en opinionsundersökning under november – december 2017 som visade att nära hälften av svenskarna tror att rasismen kommer att öka i Sverige under 2018. Satsningen Prata rasism utgår från samtal, information och kunskap som förebyggande arbete mot rasism.

Nu lanseras satsningen Prata rasism, där Forum för levande historia vill stärka förmågan att förebygga och motverka rasism genom att synliggöra kunskap och information. Där ingår forskningsrapporter och olika utbildningsinsatser i skolor och för yrkesgrupper. Dessutom samordnar myndigheten regeringens nationella plan mot rasism och hatbrott. Prata rasism riktar sig till olika målgrupper: allmänheten, skolor och arbetsplatser och finns tillgängligt på Forum för levande historias webbplats.

Vi på Geektown är stolta över arbetet. Vi har samarbetat med Forum för levande historia sedan 2014. Under förra året släpptes bland annat poddserien Prata rasism och utställningen Gulag – det farfar inte berättade, i anknytning till 100-års minnet av ryska revolutionen, båda med Geektown som ansvariga för grafiskt koncept och formgivning.

  • Det är viktigt att reflektera över vad som sker i samhället och hur vi som arbetar med kommunikation och marknadsföring kan påverka utvecklingen positivt. Att bidra i arbete som hjälper till att förebygga rasism känns väldigt meningsfullt för oss som byrå, säger Kristin Lindqvist, projektledare och Brand Advisor på Geektown kommunikationsbyrå.

Forum för levande historia är en myndighet under Kulturdepartementet som arbetar för demokrati, tolerans och alla människors lika värde. En del i deras uppdrag är att informera om hur rasism och intolerans tar sig uttryck genom historien och idag.

Läs artikelen om uppdraget hos Affärer i Norr:

http://www.affarerinorr.se/nyheter/2018/januari/geektown-fick-uppdrag-mot-rasism/#.WmmfiIUnnmx

Sorry, the comment form is closed at this time.