MENU

Geektown på internationell mark

Vi har under hösten arbetat med ett projekt på internationell mark, Skandinavisk innovationskultur. Ett viktigt långsiktigt mål med projektet är att utveckla en gemensam skandinavisk inriktning för hur kultur av innovation och samverkan mellan utbildning och näringsliv stärks. Det finns ett stort behov av att förbättra samverkan mellan utbildning och näringsliv i både Danmark och Sverige och utveckla initiativ som kan motivera studenter med goda idéer att bli företagare och samtidigt ge dem lämplig utbildning. Resultatet publiceras i en e-bok som vi formgivit. Extra kul har varit att försöka tyda korrekturerna, som varit på danska. Men nu när boken är klar är det tydligt att vi lyckats kommunicera med varandra.

Medverkande parter har varit: 
Interreg
Skannion
Alexandersoninstitutet
Campus Varberg
Arkitektskolen Aarhus
Region Midtjylland
Coompanion Halland
VIA University Collage
Karrierecentret Aalborg Universitet
Drivhuset Göteborg
Aarhus University
VIA Studentervæksthus Aarhus

Sorry, the comment form is closed at this time.