MENU

Grafisk manual till stor koncern

Geektown har tagit fram en sammanhängande grafisk manual för Brändögruppen, en koncern med vattnet och naturen ständigt närvarande. I Brändögruppen ingår Brändö Konferens, Pinebay Lodge, Condor Shipping, Furufjärdens Gästgård, Klubbviken Havsbad och Brändöbussen. Frusen is eller varmt badvatten, oavsett vilken temperatur vattnet har tillgodoser Brändögruppen aktiviteter året runt för besökare vilket också den grafiska manualen visar. Färgerna har inspirerats av den norrbottniska naturen. I färgvalen hörs vågor som slår in mot stranden, sus bland trätopparna och knastret under skosulorna en vårvinterdag. En helhet som ger koncernen en gemensam identitet. En identitet som visar vilka Brändögruppen är och visionen för framtiden. Värdskap, upplevelse och natur som samlas i en identitet.

Sorry, the comment form is closed at this time.