MENU

Fältbiologerna

0
943
0
Invånare: Fältbiologerna, Naturskyddsföreningens fristående ungdomsorganisation för unga 6–25 år. Fältbiologerna är den största nationella ungdomsorganisationen inom miljö- och naturområdet som funnits i Sverige i drygt 60 år. Uppdrag: att analysera organisationens identitet och varumärke både internt och externt för att ge Fältbiologerna en tydligare identitet samt en starkare position på marknaden. Vad vi gjorde: Geektown arbetade både kvalitativt och kvantitativt i vår analys av organisationen. Vi genomförde workshops, fokusgrupper, enkäter, djupintervjuer och egen analys. Geektown utvecklade en egen workshopmetod med gamification, där varje grupp fick en game-master och arbetade med rörlig media, detta för att göra arbetet mer lustbetonat och enkelt att förstå. Resultatet samlades i en identitetsutredning och en kommunikationsplan för Fältbiologerna att använda som verktyg för fortsatt utveckling av sin identitet och externa kommunikation. Under en halvdag i Stockholm presenterades resultatet, vilket blev ett uppskattat event. Vad som hände: Kommunikationsplanen blev ett effektivt och tydligt verktyg för organisationen. Fältbiologerna fortsätter sitt arbete för att utveckla sin identitet samt intern och extern kommunikation, en process som pågår fram till 2018.
Read More ›

Musikens Makt 2016

Invånare: Musikens Makt, en musikfestival som hålls i Luleå och är ett gratisalternativ till mainstreamfestivalerna runt om i Sverige. Uppdrag: Marknadsföra Musikens Makt 2016, genom grafisk identitet, annonser för webb och tryckta medier samt sociala medier, exempelvis inlägg om artistsläpp och digitala inbjudningar. Geektown kommunikationsbyrå har varit Musikens Makts grafiska byrå i fyra år. Vi påbörjade samarbetet år 2013 och har fortsatt förtroende för nästa års festival 2017. Vilket vi ser fram emot! Utmaning: Att behålla det framarbetade konceptet för Musikens Makt och samtidigt hitta på något nytt och annorlunda, inspirerat av olika teman år för år. Vad vi gjorde: I årets arbete lämnade vi skogen. Istället använde vi starka färger och ett moderniserat formspråk baserat på mångfald som röd tråd i den grafiska utformningen. Papegojan är inte lika färgglad i 2016 års upplaga, utan mörkare och mer rebellisk, men den gemensamma nämnaren är fortfarande modet att vara annorlunda. Webbplatsen är det sammanbindande digitala navet och går att interagera med besökares smartphones för att utgöra ett fullgott verktyg inför festivalen, under och efter besöket. Vi har arbetat för att utveckla individens upplevelse och interaktion, då övervägande delen av målgruppen är digital och vana att använda smartphones. Vad som hände: Det […]
Read More ›

Triumf

Almi Företagspartner Nord, Luleå tekniska universitet, Umeå Universitet, Norrbottens läns landsting och Region Västerbotten medverkar i ett projekt som ämnar att hjälpa små och medelstora företag till en tillväxtresa under en 8-12 månaders period. Det innefattar hållbart företagande och internationalisering; digitalt och innovativt ledarskap; innovation och produktutveckling. Geektown har skapat en mer affärsmässig grafisk identitet för projektet som andas framtid och förhoppningar. Geektown har även producerat olika identitetsbärare som broschyr, presentation, mallar, roll ups m.m.
Read More ›

Gitter

0
1369
0
Gitter är ny invånare i Geektown. Inom ramen för GIS, GIT samt SDI har Gitter uppdrag i projektledning, beställarstöd, geografiska analyser, kravhantering, utredningar, strategier och verksamhetsutveckling. Geektown har tillsammans med Johan och Anna på Gitter utvecklat företagets form-, text- och strategiska val, var den grafiska identiteten stått i fokus: logotyp, bildspråk, färgval, grafiska element och typografi. Vi kommer framöver arbeta vidare med b. la presentationsmaterial för mässor och nyhetsbrev. ”För oss som litet nystartat företag var det viktigt för oss att hitta en logga och en grafisk profil som skulle hjälpa oss att kommunicera vad vi gör och vad vi står för. Att jobba tillsammans med Geektown är roligt, kreativt och energigivande och med Geektowns proffsiga hjälp har vi fått ett koncept som verkligen känns som Gitter och som vi kan variera på mängder av sätt”. – Anna Halvarsson och Johan Esko, Gitter Consult AB.
Read More ›

Ung Scen Norr

0
2662
0
Ung Scen Norr är Norrbottensteaterns bångstyriga tonåring – en ny teater för den unga publiken! 2015 påbörjas projektet. Målen inkluderar delaktighet och inflytande av unga och synliggörande av ungas verklighet genom scenkonsten. Geektown har skapat projektets grafiska identitet och logotyp.
Read More ›

Svensk Kooperation

0
2694
0
Svensk Kooperation är ett rikstäckande projekt som ämnar att samla och informera om kooperationen i Sverige. De kontaktade Geektown för att få en tydligare grafisk identitet. Vi har gjort en grafisk profil för dem var digitala och analoga marknadsföringskanaler ingår. Arbetet med Svensk Kooperation fortsätter under 2014 och 2015 för att vidare utveckla varumärket.
Read More ›

Coompanions rikskampanj Generation Kooperation

Rikskampanj i sociala medier för att synliggöra de kooperativa principerna för unga vuxna. Kända svenskar, kooperativa företag och politiker twittrar en vecka kvar i kampanjen och sprider ett budskap om modernt entreprenörskap. Geektown står bakom allt i kampanjen, från idé till genomförande. Copy, grafiskt material, fotografi och kreativt koncept. Resultatet blev ökad kännedom och att många nya kooperativ startade under 2014. Medverkade även under Almedalsveckan 2014.
Read More ›

Brändögruppens koncern

0
2251
0
Brändögruppen är en koncern med sju olika verksamheter under samma tak. Turismen expanderar i Norrbotten och varumärket Swedish Lapland blir allt starkare. Därför har vi hjälpt Brändögruppens koncern att stärka sin grafiska profil utåt. Med en havsnära själ och besökarens upplevelse i första rummet har vi medfört att koncernen nu har ett gemensamt formspråk. Den grafiska profilen andas skärgård, strand och båttrafik sommartid och öppna eldar, skidturer och raggsockor vintertid.
Read More ›

Musikens Makt 2014

0
2268
1
Inför årets festival ville vi göra något annorlunda men behålla det koncept vi tagit fram för 2013. Temat i år fick komma och handla om färgen grön eftersom Musikens Makt mer än någonsin handlade om hållbara långsiktiga lösningar. Årets tema inkluderade allt marknadsföringsmaterial affischer, flyers, biljetter, VIP-pass och vepor på de olika scenerna. Geektown har också fått förtroendet att göra allt marknadsföringsmaterial inför nästa sommar, ett arbete som påbörjas under våren 2015.
Read More ›

Ung i Tornedalen

0
2526
0
Workshop och kreativt koncept för projektet Ung i Tornedalen. Projektet, som kommer att pågå under tre år, har som främsta syfte att stötta och inspirera unga människor (ca 12-25 år) i Tornedalen att vara med och påverka samhällsutvecklingen och sin egen livssituation. Geektown har varit med som kreativa rådgivare i det inledande arbetet med varumärket och har tagit fram ett koncept med spannvidd från strategi till grafiskt utseende. Här ingår logotyp, ett mönster och grafiska element (pratbubblorna).
Read More ›

Musikens Makt 2013

0
2237
0
Via djup förståelse för målgruppens- och kundens behov i fråga om sommarfestivalen Musikens Makt förvandla en affisch, flyer  och webbplats till något eget, som fångar festivalens bakgrund från proggrörelse till dagens festival. Den gemensamma nämnaren är modet att vara annorlunda. Musikens Makt är ett alternativ till mainstreamfestivalerna runt om i Sverige. Illustrationer, handritade i blyerts, har med modern själ och historiska rötter mött besökaren med lyskraft som fick stor genomslagskraft och festivalen slog publikrekord 2013.
Read More ›