MENU

Sömnadskollektivet

0
4466
0
Vinnare av Svenska Designpriset och German Design Award Invånare: Sömnadskollektivet är ett arbetsintegrerande socialt företag, där vinsten återinvesteras i verksamheten och ägs av de som arbetar i företaget. Många av de som jobbar inom kooperativet är nya i Sverige och har med sig sömnadskunskaper från sina respektive hemländer. Tillsammans kan de utföra en bredd av skrädderiuppdrag till både privatpersoner och företag/organisationer. Sömnadskollektivet erbjuder skrädderitjänster, ändringssömnad, hållbart mode, inredningssömnad och textilt återbruk. Först ut i återbruksproduktionen är fruktpåsar som privatpersoner kan köpa i matvaruaffären. Målgrupp: Det är studenten, brudparet, affärskvinnan/mannen, teaterföreningen, den arabiska dansgruppen, den hållbarhetsmedvetne kunden, kontoret, restaurangen, företaget, myndigheten mfl. Uppdrag: Uppdraget var att ta fram en grafisk identitet, mönster, färg, logotyp och budskap, som sedan applicerades på displaymaterial för butik och försäljning. Utmaning: Centralt för uppdraget var att förmedla känslan av omtanke, som syftade till omtanke om miljön, omtanke av de som arbetar inom Sömnadskollektivet och omtanken till deras kunder. Vi valde att ta fram en varm färgskala där färgerna kopplar samman till ordet omtanke. Förutom att kommunicera omtanke var det också viktigt att den grafiska identitet skulle stå för den hållbara profilen som Sömnadskollektivet är, hållbar såväl socialt som miljömässigt men även ekonomiskt. Det lyfte vi fram genom […]
Read More ›

Musikens Makt

0
4194
1
Invånare: Musikens makt, en musikfestival i Luleå som är ett gratisalternativ till mainstreamfestivalerna i Sverige. Uppdrag: Marknadsföra Musikens Makt, genom grafisk identitet, annonser för webb och tryckta medier samt sociala medier, exempelvis inlägg om artistsläpp och digitala inbjudningar. Geektown kommunikationsbyrå har varit Musikens Makts grafiska byrå sedan 2013. Vad vi gjorde: 2017 sökte vi inspiration i festivalens rötter-proggen och då valde papegojan att flyga sin kos. Det var dags för ett nytt grepp och den grafiska formen skulle så klart också följa med i festivalens utveckling. De detaljerade handritade illustrationerna visar träden och solen som ringar in den vackra scenen samt musiken, stranden och omgivningarna på Gültzauudden i Luleå som för många är festivalens kännetecken. För 2018-års produktion valde vi att lyfta in tallarnas gröna nyanser och den gyllengula midnattssolen, som tillsammans med illustrationerna av tusch och akvarell omfamnar festivalens kärna. En experimentell och nytänkande festival, där mångfald och jämställdhet är en självklarhet. Precis som tidigare år har vi lagt stor vikt vid att på ett bra sätt kunna interagera med festivalens besökare och erbjuda en välutvecklad digital upplevelse, både via webbplats och, främst, via smartphone. Vad som hände: Den uppdaterade grafiska formgivningen och illustrationerna som vi tagit fram med […]
Read More ›

Platsvarumärke Överkalix – Kreativ medborgardialog

0
6061
0
Invånare: Besökslandet Överkalix Uppdrag: Uppdraget i helhet är att utveckla och stärka den lokala attraktionskraften, ta fram ett platsvarumärke för platsen Överkalix samt skapa en samarbetsmodell. Detta innebär ett processarbete för att identifiera platsen Överkalix och de unika värden som finns och ska leda till ett systematiskt och långsiktigt arbete för ett attraktivare Överkalix. Vi har delat in detta uppdrag i 2 delar, där del 1 är förstudie samt kreativ medborgardialog som grund och vägvisare genom hela arbetet. Vad vi gjorde: I uppdraget att ta fram ett platsvarumärke för Överkalix har det varit centralt i vårt syfte att utgå från de som faktiskt finns, verkar på och känner till platsen. Platsvarumärket ska utgå från platsen, inte från kommunikationsbyrån. Geektowns arbetsmodell har utgått från ett tillsammans-perspektiv. Det betyder att vi lagt stor vikt vid workshops, intervjuer och enkäter med Överkalixborna, föreningar, företagare och politiker för att tillsammans kunna skapa ett långsiktigt och strategiskt arbete för platsen Överkalix. Nyckeln har varit dialog, lyhördhet, delaktighet, transparens, tillgänglighet och ödmjukhet för platsens identitet och invånare. Geektown har bearbetat och analyserat insamlat material från workshops, enkäter, dialoger, intervjuer och kreativ medborgardialog. Sedan har vi som byrå försökt koka ner platsens råvaror till ett unikt recept […]
Read More ›

Platsvarumärke Överkalix – resultat

0
7265
0
Invånare: Besökslandet Överkalix Uppdrag: Uppdraget i helhet går ut på att utveckla och stärka den lokala attraktionskraften, ta fram ett platsvarumärke för platsen Överkalix samt skapa en samverkansmodell. Processarbetet identifierar platsen Överkalix och de unika värden som finns och ska leda till ett systematiskt och långsiktigt arbete för ett attraktivare Överkalix. Detta är del 2, resultatet. Vad vi gjorde: Utifrån vår förstudie och kreativa medborgardialog har vi arbetat fram visioner och värdegrund för platsen. Geektown tog fram argumentbäraren: platsen är utmärkt, som är ryggraden i Överkalix identitet. För att nå ut internationellt använder vi: x marks the spot. För att knyta an till platsens historiska identitet, säger vi hin jer e abårda på överkalixmål. Symbolen för platsens identitet är x:et. Överkalix är som en skatt mitt i Norrbotten, tydligt utmärkt på kartan och dessutom med ett x i namnet. Det finns en personlighet i x:et. Platsen är unik, attraktiv, intressant och värd att berätta om för andra. Vi vill tillsammans sätta Överkalix på kartan, både metaforiskt och fysiskt. Identiteten ska ta plats, vara välkomnande och förmedla stolthet. Den ska upplevas i nutid och framtid, med stolthet i sin historia och en tydlig koppling till närheten till naturen, vattnet och älven. […]
Read More ›

Samforma

0
524
0
Invånare: Samforma (tidigare Social Ekonomi Övre Norrland) är en organisation med huvudsakligt mål att främja den idéburna sektorn i Norr- och Västerbotten med hjälp av påverkansarbete, kunskapsspridning, kunskapsutveckling och omvärldsbevakning. Uppdrag: Nytt organisationsnamn, visuell identitet, designmallar och webbplats. Vad vi gjorde: Uppdraget startade med att arbeta fram ett nytt namn för organisationen. Namnet skulle spegla en samlande kraft och samtidigt vara enkelt och koncist. Med Geektowns kreativa idégenereringsmetoder i workshopformat konkretiserades namnet Samforma som det självklara valet för organisationen. Med det nya namnet i ryggen utarbetades den visuella identiteten, responsiv webbplats och redigerbara mallar för Word och PowerPoint. Vad som hände: Det nya namnet, Samforma, signalerar att organisationen är parasollet för den idéburna sektorn i Norr- och Västerbotten, som tillsammans samlar aktörer och samverkar i samhället. Den grafiska profilen har formats efter organisationens värden och hur de vill kommunicera. Det är viktigt att synas med både en seriositet och energi. Logotypen har en tillsammansform som tar plats och står upp för den ideella sektorn. Webbplatsen är en stark digital bas och gör nu att deras arbete kan synliggöras ännu bättre och tydligare i deras kommunikation. Samtliga komponenter i uppdraget ger nu Samforma en stabil och inspirerande grund i sitt arbete med […]
Read More ›

Fältbiologerna

0
5928
0
Invånare: Fältbiologerna, Naturskyddsföreningens fristående ungdomsorganisation för unga 6–25 år. Fältbiologerna är den största nationella ungdomsorganisationen inom miljö- och naturområdet som funnits i Sverige i drygt 60 år. Uppdrag: att analysera organisationens identitet och varumärke både internt och externt för att ge Fältbiologerna en tydligare identitet samt en starkare position på marknaden. Vad vi gjorde: Geektown arbetade både kvalitativt och kvantitativt i vår analys av organisationen. Vi genomförde workshops, fokusgrupper, enkäter, djupintervjuer och marknadsanalys. Geektown utvecklade en egen workshopmetod med gamification, där varje grupp fick en game-master och arbetade med rörlig media, detta för att göra arbetet mer lustbetonat och enkelt att förstå. Resultatet samlades i en identitetsutredning och en kommunikationsplan för Fältbiologerna att använda som verktyg för fortsatt utveckling av sin identitet och externa kommunikation. Under en halvdag i Stockholm presenterades resultatet, vilket blev ett uppskattat event. Vad som hände: Kommunikationsplanen blev ett effektivt och tydligt verktyg för organisationen. Fältbiologerna fortsätter sitt arbete för att utveckla sin identitet samt intern och extern kommunikation.
Read More ›

Musikens Makt 2016

Invånare: Musikens Makt, en musikfestival som hålls i Luleå och är ett gratisalternativ till mainstreamfestivalerna runt om i Sverige. Uppdrag: Marknadsföra Musikens Makt 2016, genom grafisk identitet, annonser för webb och tryckta medier samt sociala medier, exempelvis inlägg om artistsläpp och digitala inbjudningar. Geektown kommunikationsbyrå har varit Musikens Makts grafiska byrå i fyra år. Vi påbörjade samarbetet år 2013 och har fortsatt förtroende för nästa års festival 2017. Vilket vi ser fram emot! Utmaning: Att behålla det framarbetade konceptet för Musikens Makt och samtidigt hitta på något nytt och annorlunda, inspirerat av olika teman år för år. Vad vi gjorde: I årets arbete lämnade vi skogen. Istället använde vi starka färger och ett moderniserat formspråk baserat på mångfald som röd tråd i den grafiska utformningen. Papegojan är inte lika färgglad i 2016 års upplaga, utan mörkare och mer rebellisk, men den gemensamma nämnaren är fortfarande modet att vara annorlunda. Webbplatsen är det sammanbindande digitala navet och går att interagera med besökares smartphones för att utgöra ett fullgott verktyg inför festivalen, under och efter besöket. Vi har arbetat för att utveckla individens upplevelse och interaktion, då övervägande delen av målgruppen är digital och vana att använda smartphones. Vad som hände: Det […]
Read More ›

Triumf

Almi Företagspartner Nord, Luleå tekniska universitet, Umeå Universitet, Norrbottens läns landsting och Region Västerbotten medverkar i ett projekt som ämnar att hjälpa små och medelstora företag till en tillväxtresa under en 8-12 månaders period. Det innefattar hållbart företagande och internationalisering; digitalt och innovativt ledarskap; innovation och produktutveckling. Geektown har skapat en mer affärsmässig grafisk identitet för projektet som andas framtid och förhoppningar. Geektown har även producerat olika identitetsbärare som broschyr, presentation, mallar, roll ups m.m.
Read More ›

Gitter

0
5744
0
Gitter är ny invånare i Geektown. Inom ramen för GIS, GIT samt SDI har Gitter uppdrag i projektledning, beställarstöd, geografiska analyser, kravhantering, utredningar, strategier och verksamhetsutveckling. Geektown har tillsammans med Johan och Anna på Gitter utvecklat företagets form-, text- och strategiska val, var den grafiska identiteten stått i fokus: logotyp, bildspråk, färgval, grafiska element och typografi. Vi kommer framöver arbeta vidare med b. la presentationsmaterial för mässor och nyhetsbrev. “För oss som litet nystartat företag var det viktigt för oss att hitta en logga och en grafisk profil som skulle hjälpa oss att kommunicera vad vi gör och vad vi står för. Att jobba tillsammans med Geektown är roligt, kreativt och energigivande och med Geektowns proffsiga hjälp har vi fått ett koncept som verkligen känns som Gitter och som vi kan variera på mängder av sätt”. – Anna Halvarsson och Johan Esko, Gitter Consult AB.
Read More ›

Ung Scen Norr

0
6706
0
Ung Scen Norr är Norrbottensteaterns bångstyriga tonåring – en ny teater för den unga publiken! 2015 påbörjas projektet. Målen inkluderar delaktighet och inflytande av unga och synliggörande av ungas verklighet genom scenkonsten. Geektown har skapat projektets grafiska identitet och logotyp.
Read More ›

Svensk Kooperation

0
6784
0
Svensk Kooperation är ett rikstäckande projekt som ämnar att samla och informera om kooperationen i Sverige. De kontaktade Geektown för att få en tydligare grafisk identitet. Vi har gjort en grafisk profil för dem var digitala och analoga marknadsföringskanaler ingår. Arbetet med Svensk Kooperation fortsätter under 2014 och 2015 för att vidare utveckla varumärket.
Read More ›

Coompanions rikskampanj Generation Kooperation

Rikskampanj i sociala medier för att synliggöra de kooperativa principerna för unga vuxna. Kända svenskar, kooperativa företag och politiker twittrar en vecka kvar i kampanjen och sprider ett budskap om modernt entreprenörskap. Geektown står bakom allt i kampanjen, från idé till genomförande. Copy, grafiskt material, fotografi och kreativt koncept. Resultatet blev ökad kännedom och att många nya kooperativ startade under 2014. Medverkade även under Almedalsveckan 2014.
Read More ›

Brändögruppens koncern

0
6193
0
Brändögruppen är en koncern med sju olika verksamheter under samma tak. Turismen expanderar i Norrbotten och varumärket Swedish Lapland blir allt starkare. Därför har vi hjälpt Brändögruppens koncern att stärka sin grafiska profil utåt. Med en havsnära själ och besökarens upplevelse i första rummet har vi medfört att koncernen nu har ett gemensamt formspråk. Den grafiska profilen andas skärgård, strand och båttrafik sommartid och öppna eldar, skidturer och raggsockor vintertid.
Read More ›

Musikens Makt 2014

0
6225
1
Inför årets festival ville vi göra något annorlunda men behålla det koncept vi tagit fram för 2013. Temat i år fick komma och handla om färgen grön eftersom Musikens Makt mer än någonsin handlade om hållbara långsiktiga lösningar. Årets tema inkluderade allt marknadsföringsmaterial affischer, flyers, biljetter, VIP-pass och vepor på de olika scenerna. Geektown har också fått förtroendet att göra allt marknadsföringsmaterial inför nästa sommar, ett arbete som påbörjas under våren 2015.
Read More ›

Ung i Tornedalen

0
6632
0
Workshop och kreativt koncept för projektet Ung i Tornedalen. Projektet, som kommer att pågå under tre år, har som främsta syfte att stötta och inspirera unga människor (ca 12-25 år) i Tornedalen att vara med och påverka samhällsutvecklingen och sin egen livssituation. Geektown har varit med som kreativa rådgivare i det inledande arbetet med varumärket och har tagit fram ett koncept med spannvidd från strategi till grafiskt utseende. Här ingår logotyp, ett mönster och grafiska element (pratbubblorna).
Read More ›