MENU

Tillväxtverket

Tillväxtverket kom till oss och ville öka kunskapen om nya möjligheter på arbetsmarknaden – entreprenörskap inom vård- och omsorg. “Diagnos: Framtid” blev lösningen. En framtidsbar, var frågor fick svar fanns i direkt anslutning till ett Fia med knuff i storformat, som vi designat och tillverkat. Dessa insatser marknadsförde ett seminarium på Umeå universitet som ingick i samma koncept. Koncept, innehållande illustration, affisch, flyer, text för affisch, flyer och sociala medier samt event togs fram.
Read More ›

Internetbay Partnering Event

Internetbay Partering Event är en årligen återkommande event för hela nordkarlotten, som arrangeras av Internetbay i Luleå. De kontaktade Geektown för ett rörligt material som skulle visas på rörliga displayer på väggen utanför Smedjan i Luleå och på Luleå Airport. Geektown skapade ett mönster/typografi, som bildade ordet GAMIFICATION, som också var dagens tema. Talare under dagen var bland annat Geektown, som talade om trender som content curation och petvertising.
Read More ›

Proffix

Marknadsföring av Proffix, Sveriges enda outlet online exklusivt för byggmaterial och byggutrustning. Vi valde att ta fram en byggsats som illustrerar mångas problem, att de får outnyttjat material kvar efter avslutat arbete, hemma eller på jobbet och inte har någonstans att sälja det. Proffix är lösningen. Geektown har med klara färger, lättnavigerade texter, illustrationer, sågspån och bubbelplast omvandlat en utmaning till en lekfull lösning.
Read More ›

Skandinavisk innovationskultur

Under hösten 2014 har vi arbetat med ett internationellt projekt, Skandinavisk innovationskultur. Ett viktigt långsiktigt mål med projektet är att utveckla en gemensam skandinavisk inriktning för hur kultur av innovation och samverkan mellan utbildning och näringsliv stärks. Resultatet publiceras i en e-bok som vi formgivit. Medverkande parter har b. la varit: Interreg, Skannion, Campus Varberg, Arkitektskolen Aarhus, Region Midtjylland, Coompanion Halland, Karrierecentret Aalborg Universitet, Aarhus University.
Read More ›

Norrbottens Handelskammare: Världhandelsdagen

Inbjudan för event anordnat av Norrbotten Handelskammare. Mönstret som återfinns på inbjudan är framtaget för att symbolisera världshandeln. Små och stora aktörer nätverkar för bättre samarbete. Världshandelsdagen 2012 ville ta fasta på detta och lösningen blev en inbjudan med stilrent och modernt formspråk.
Read More ›

LTU Karriär, GoBusiness, Venture Cup, Exjobb Luleå, Convoy, Coompanion

Vi fick i uppdrag att arbeta fram ett informationsmaterial som skulle delas ut till studenter på Luleå Tekniska Universitet. Det var sju aktörer som var beställare och därav fanns det möjlighet att varje aktör fick en flik var för att berätta vem de var. Tanken med loppan var att den skulle aktivera målgruppen, öppna upp till samtal. Informationen som fanns under flikarna var kort och skriven på ett lekfullt sätt för att tilltala målgruppen. Genom att synliggöra erbjudandet direkt, hoppas vi att anmälningarna också ökar.
Read More ›

Folkets Bio

Folkets Bio har tillsammans med Geektown tagit fram trycksaker och samordnat mailutskick (mailchimp). Trycksakerna, som med den grafiska form som tagits fram av Geektown, har nått stor publik, även utanför Luleå. Materialet har också inneburit en specialsatsning på barn och det utbud Folkets Bio erbjuder för barnfamiljer. Trycksakerna har också fått nya användningsområden genom att användas som presentationsmaterial för besultsfattare för att förklara Folkets Bios verksamhet. Folkets Bio i Stockholm har också inspirerats av materialet.
Read More ›

TEDx Kiruna

En display som  marknadsförde eventet TedxKiruna för Spaceport Sweden. Med många detaljer, djärv färg (TEDs färg) jobbade vi med temat: transformation. I Luleå, på Luleå Airport (två veckor) och på scen, nere i gruvan, i Kiruna har den funnits för beskådan. Displayen är också föränderlig i sig eftersom delarna kan flyttas runt, för att kunna anpassa sig till den lokal den befinner sig i. Projektet är nominerat i European Design Awards 2014.
Read More ›