MENU

Folkets Bio

Folkets Bio har tillsammans med Geektown tagit fram trycksaker och samordnat mailutskick (mailchimp). Trycksakerna, som med den grafiska form som tagits fram av Geektown, har nått stor publik, även utanför Luleå. Materialet har också inneburit en specialsatsning på barn och det utbud Folkets Bio erbjuder för barnfamiljer. Trycksakerna har också fått nya användningsområden genom att användas som presentationsmaterial för besultsfattare för att förklara Folkets Bios verksamhet. Folkets Bio i Stockholm har också inspirerats av materialet.
Read More ›

TEDx Kiruna

En display som  marknadsförde eventet TedxKiruna för Spaceport Sweden. Med många detaljer, djärv färg (TEDs färg) jobbade vi med temat: transformation. I Luleå, på Luleå Airport (två veckor) och på scen, nere i gruvan, i Kiruna har den funnits för beskådan. Displayen är också föränderlig i sig eftersom delarna kan flyttas runt, för att kunna anpassa sig till den lokal den befinner sig i. Projektet är nominerat i European Design Awards 2014.
Read More ›