MENU

ÄLVSBYNS KOMMUN, Koncept Luleå Airport

Invånare: Älvsbyns kommun, Sveriges till ytan 56:e största kommun av 290 st.

Uppdrag: Göra ett kreativt kommunikationskoncept på Luleå Airports gate 2, för att förstärka vad som är bra i Älvsbyn kommun, både för boende inom Swedish Lapland, samt för nationella och internationella resenärer.

Vad vi gjorde: Älvsbyn ligger i en dalgång, som en pärla intill älven, omgivet av bland annat Lillkanisberget och slalombacken Kanisbacken. För att visualisera platsen och dess möjligheter skapade Geektown tre miniatyrer av Älvsbyn.

Första miniatyren föreställer Kanisbacken som vi byggde upp från grunden efter att varit på plats för att få med specifika detaljer och byggnader från backen. Miniatyren lyfter en dag i slalombacken med korvgrillning, små slalomåkare och andra vinteraktiviteter backen kan erbjuda. Den andra miniatyren hade som uppdrag att visualisera och förklara destinationen Älvsbyns slogan, Älvsbyn – Norrbottens pärla. Den tredje miniatyren föreställer älven och är en scen där alla årstider och dess skiftningar fångats, från vinteris till islossning, från sommarens fisketurer till höstens sprakande spektra av färger. Ett flertal aktiviteter och upplevelser relaterade till de fyra årstiderna synliggörs genom otroligt detaljrika miniatyrer handmålade med stor precision. Allt ifrån bärplockare och turister till små abborrar och harar. För att attrahera internationella besökare och visa på bredden av turismen i Älvsbyn/ regionen. Skapade vi scener där resenärer från Tyskland och Storbritannien fick plats för att lyfta Älvsbyn som resmål. Exempel på texter: ”Die Natur ist hier wunderbar” och ”Look, the Northern lights”. Vi har även jobbat med mångfalds perspektiv i arbetet med miniatyrerna. Vi har tänkt vem som syns i vilken aktivitet och hur hen har gestaltats.

Miniatyrerna placerades i närheten av sittplatserna på Gate 2. På så sätt kan flygresenärer sitta och detaljstudera miniatyrvärldarna, leka i sitt sinne, transportera sig, relatera och förhoppningsvis få en tids lustfylld förströelse på flygplatsen. Runt miniatyrerna sitter en bård där avsändaren tydliggörs Älvsbyn – Norrbottens pärla. Genom valet att konstruera miniatyrer ville Geektown inte enbart förstärka och visualisera Älvsbyn under alla delar av året utan också ge ett mervärde och interaktivitet för besökare på Luleå Airport.

Vad som hände:

Miniatyrerna uppskattades av besökare. Älvsbyns kommun förlängde kommunikationskonceptet på Gate 2 ytterligare 1 år. Eftersom miniatyrerna är hållbara över tid har de lång livslängd. Tanken är att de ska användas och flyttas runt mellan exempelvis mässor, event, vid turistinformation etc.

Citat från Älvsbyns kommun om Geektown:

”Anledningen till att vi på Älvsbyns kommun valde Geektown är för att de tänker utanför boxen. De tänker i nya banor och vågar utmana det förväntade. Det gillar vi som uppdragsgivare.”