MENU

Älvsbyns kommun, Koncept Luleå Airport

Invånare: Älvsbyns kommun, Sveriges till ytan 56:e största kommun av 290 st.

Uppdrag: Göra en varumärkesstärkande platsmarknadsföring för Älvsbyn på Luleå Airports gate 2, för att förstärka vad som är bra i Älvsbyn kommun, både för boende inom Swedish Lapland, samt för nationella och internationella resenärer.

Utmaning: Att marknadsföra destinationen för både norrbottningar och utländska besökare, lyfta vad som är aktuellt i Älvsbyn och vad som finns att vara stolt över i Norrbottens pärla – samt att lyckas göra detta på de få korta sekunder som finns att fånga resenärers uppmärksamhet på en flygplats.

Vad vi gjorde: Genom att utgå från platsens och varumärkets bra egenskaper och förstärka dessa ville vi attrahera besök och åstadkomma en positiv utveckling i synen på platsen. Genom en positiv förstärkning skapas framtidstro, möjligheter för Älvsbybor att känna stolthet och bli lojala ambassadörer för destinationen. Vi gjorde ett kreativt koncept i form av tapetserade väggar som placerades strategiskt i fokus på flygplatsens gate 2. Vi valde att utforma korta kärnfulla texter med oväntat innehåll, för att lyfta destinationen på nya oväntade sätt och för att hinna fånga resenärers uppmärksamhet.
För att förstärka det kreativa konceptet valde vi att lyfta upplevelsen av destinationens sevärdhet Storforsen på ett helt nytt sätt. I bakgrunden en vepa som föreställer forsen var vi konstruerade och monterade en kran i storformat på vepan som förstärker kraften i forsens vatten med hjälp av en framtagen stråle vatten som kommer från kranen. Detta för att förstärka illusionen av det brusande vattnet som forsar och visa på den faktiska mängden vatten som färdas genom Storforsen – 5000 badkar i sekunden. Tanken med kranen, det forsande vattnet och badkaret var att lyfta en av destinationens sevärdheter på ett nytt och kreativt sätt.

Vad som hände: Vi skapade ett sätt att fördriva tid på ett lustfyllt och kravlöst sätt på flygplatsen. På så sätt kunde resenärer ta del av Älvsbyn medan de väntade, transportera sig i sinnet till exempelvis Storforsen. De tapetserade väggarna uppskattades och blev populära, särskilt den specialbyggda kranen.

Citat från Sofia Sundh, Näringslivsutvecklare Älvsbyns kommun:

”Geektown har på uppdrag av Älvsbyns kommun fått i uppgift att ta fram profilering för kommunen på Luleå Airport, gate 2. Utifrån den önskan om inriktning som kommunen har haft har Geektown varit lyhörda och tagit till sig det budskap som Älvsbyn vill förmedla. Geektown har utgått från kommunens önskemål och presenterat innovativa koncept med målsättning att få en så lyckad positionering som möjligt. Arbetet har genomsyrats av en gemensam dialog, bra avstämning och uppföljning.”