MENU

Coompanions rikskampanj Generation Kooperation

Rikskampanj i sociala medier för att synliggöra de kooperativa principerna för unga vuxna. Kända svenskar, kooperativa företag och politiker twittrar en vecka kvar i kampanjen och sprider ett budskap om modernt entreprenörskap. Geektown står bakom allt i kampanjen, från idé till genomförande. Copy, grafiskt material, fotografi och kreativt koncept. Resultatet blev ökad kännedom och att många nya kooperativ startade under 2014. Medverkade även under Almedalsveckan 2014.