MENU

Skandinavisk innovationskultur

Under hösten 2014 har vi arbetat med ett internationellt projekt, Skandinavisk innovationskultur. Ett viktigt långsiktigt mål med projektet är att utveckla en gemensam skandinavisk inriktning för hur kultur av innovation och samverkan mellan utbildning och näringsliv stärks. Resultatet publiceras i en e-bok som vi formgivit. Medverkande parter har b. la varit: Interreg, Skannion, Campus Varberg, Arkitektskolen Aarhus, Region Midtjylland, Coompanion Halland, Karrierecentret Aalborg Universitet, Aarhus University.