MENU

Fältbiologerna

6071
0

Invånare: Fältbiologerna, Naturskyddsföreningens fristående ungdomsorganisation för unga 6–25 år. Fältbiologerna är den största nationella ungdomsorganisationen inom miljö- och naturområdet som funnits i Sverige i drygt 60 år.

Uppdrag: att analysera organisationens identitet och varumärke både internt och externt för att ge Fältbiologerna en tydligare identitet samt en starkare position på marknaden.

Vad vi gjorde: Geektown arbetade både kvalitativt och kvantitativt i vår analys av organisationen. Vi genomförde workshops, fokusgrupper, enkäter, djupintervjuer och marknadsanalys. Geektown utvecklade en egen workshopmetod med gamification, där varje grupp fick en game-master och arbetade med rörlig media, detta för att göra arbetet mer lustbetonat och enkelt att förstå.

Resultatet samlades i en identitetsutredning och en kommunikationsplan för Fältbiologerna att använda som verktyg för fortsatt utveckling av sin identitet och externa kommunikation. Under en halvdag i Stockholm presenterades resultatet, vilket blev ett uppskattat event.

Vad som hände: Kommunikationsplanen blev ett effektivt och tydligt verktyg för organisationen. Fältbiologerna fortsätter sitt arbete för att utveckla sin identitet samt intern och extern kommunikation.