MENU

Folkets Bio

Folkets Bio har tillsammans med Geektown tagit fram trycksaker och samordnat mailutskick (mailchimp). Trycksakerna, som med den grafiska form som tagits fram av Geektown, har nått stor publik, även utanför Luleå. Materialet har också inneburit en specialsatsning på barn och det utbud Folkets Bio erbjuder för barnfamiljer. Trycksakerna har också fått nya användningsområden genom att användas som presentationsmaterial för besultsfattare för att förklara Folkets Bios verksamhet. Folkets Bio i Stockholm har också inspirerats av materialet.