MENU

Forum för levande historia

Forum för levande historia är en myndighet under kulturdepartementet med kontor i Stockholm.
Forum för levande historias huvudsakliga mål är att arbeta med projekt som främjar demokrati, tolerans och alla människors lika värde. Geektown har under hösten 2014 arbetat med Forum för levande historias material för lärare.