MENU

Konstmuseet i Norr

MESS ME UP, WRITE ME DOWN är en förlängning av Kristina Lindströms och
Åsa Ståhls konstverk “P.S. Förlåt ifall jag väckte er” och har tagits fram av Geektown kommunikationsbyrå i samarbete med Konstmuseet i Norr. Det är ett ungdomsprojekt med mellanstadie- och högstadieungdomar som målgrupp. Ungdomsprojektet uppmanar ungdomar att på ett lekfullt sätt använda språket och ska inspirera till nya innovativa sätt att uttrycka sig på.