MENU

Laponia

Invånare: Laponiatjuottjudus, det samiska namnet för Laponiaförvaltningen, har som uppdrag att förvalta och driva världsarvet Laponia. Laponia är utsett till natur- och kulturvärldsarv av Unesco och består av ett område på 9400 km² i norra Sverige. I uppdraget ingår att driva Naturum Laponia, ett besökscentrum med utställningar om områdets natur och kultur. Naturum Laponia ligger i direkt anslutning till fyra nationalparker, två naturreservat och flera samebyar.

Uppdrag: Att förstärka helhetsupplevelsen för besökare på Naturum Laponia genom ett identitetskoncept för platsen och utställningen Naturum Laponia. Uppdraget har innefattat originalproduktion för trycksaker, kreativa lösningar både i produktion och i navigering, illustrationer, materialval till navigeringslösningen samt produktion av densamma, konsultation i den grafiska formgivningen och val av papper.

Utmaning: Utställningen Naturum Laponia består av olika delar, exempelvis Vårt Laponia, Åtta årstider och Renens landskap. Utställningsmontrarna liknar varandra i färg och struktur. Därför kunde besökare ha svårt att orientera sig i utställningen som helhet och få en lustfylld upplevelse. Utmaningen blev att skapa en pedagogisk och funktionell utställningsguide och navigering.

Vad vi gjorde: Geektown producerade flera trycksaker för utställningen, en utställningsguide på tre språk (lulesamiska, svenska och engelska), aktivitetsfoldrar och frågeformulär för barn (lulesamiska, nordsamiska och svenska), samt en ny navigering för att skapa en bättre förståelse för utställningens innehåll. I detta identitetsuppdrag var det viktigt för oss att den grafiska formen harmoniserade med platsens själ och att materialet skulle gestalta platsen Laponia för att skapa en genuin förståelse för naturen och livet i världsarvet Laponia.

I navigeringslösningen arbetade vi med färger, texturer, mönster och ikoner för att skapa en enklare navigering samt en bättre förståelse för utställningens innehåll och på så sätt förstärka helhetsupplevelsen för Naturum Laponias besökare. Vi tog fram en färgkodning för att tydligt kunna dela in utställningens olika delar. För att sedan besökaren skulle förstå vilken monter hen stod framför lade vi till individuella illustrationer kopplat till monterns ämne. I utställningsguiden återfanns en översikt, färgkodning och navigeringsillustrationer. Vi sågade och monterade tunna björkskivor som handmålades med navigeringsillustrationer i olika färger och placerades på varje monter. Resultatet blev en pedagogiskt och funktionell lösning.

Vad som hände: Kompletteringen av navigeringssymboler i utställningen kopplade till utställningsguiden har underlättat för besökares orientering i utställningen och är dessutom ett fint verktyg för de anställda på Naturum Laponia att guida besökare.

Produktionen av trycksakerna blev mycket lyckad – besökarna har uttryckt en önskan om att kunna köpa utställningsguiden som bara fanns till låns. Därför har Naturum Laponia valt att ta fram en säljbar edition av guiden, vilket vi på Geektown självklart producerade för dem.