MENU

LTU Karriär, GoBusiness, Venture Cup, Exjobb Luleå, Convoy, Coompanion

Vi fick i uppdrag att arbeta fram ett informationsmaterial som skulle delas ut till studenter på Luleå Tekniska Universitet. Det var sju aktörer som var beställare och därav fanns det möjlighet att varje aktör fick en flik var för att berätta vem de var. Tanken med loppan var att den skulle aktivera målgruppen, öppna upp till samtal. Informationen som fanns under flikarna var kort och skriven på ett lekfullt sätt för att tilltala målgruppen. Genom att synliggöra erbjudandet direkt, hoppas vi att anmälningarna också ökar.