MENU

Platsvarumärke Överkalix – Kreativ medborgardialog

6203
0

Invånare: Besökslandet Överkalix

Uppdrag: Uppdraget i helhet är att utveckla och stärka den lokala attraktionskraften, ta fram ett platsvarumärke för platsen Överkalix samt skapa en samarbetsmodell. Detta innebär ett processarbete för att identifiera platsen Överkalix och de unika värden som finns och ska leda till ett systematiskt och långsiktigt arbete för ett attraktivare Överkalix. Vi har delat in detta uppdrag i 2 delar, där del 1 är förstudie samt kreativ medborgardialog som grund och vägvisare genom hela arbetet.

Vad vi gjorde: I uppdraget att ta fram ett platsvarumärke för Överkalix har det varit centralt i vårt syfte att utgå från de som faktiskt finns, verkar på och känner till platsen. Platsvarumärket ska utgå från platsen, inte från kommunikationsbyrån. Geektowns arbetsmodell har utgått från ett tillsammans-perspektiv. Det betyder att vi lagt stor vikt vid workshops, intervjuer och enkäter med Överkalixborna, föreningar, företagare och politiker för att tillsammans kunna skapa ett långsiktigt och strategiskt arbete för platsen Överkalix. Nyckeln har varit dialog, lyhördhet, delaktighet, transparens, tillgänglighet och ödmjukhet för platsens identitet och invånare. Geektown har bearbetat och analyserat insamlat material från workshops, enkäter, dialoger, intervjuer och kreativ medborgardialog. Sedan har vi som byrå försökt koka ner platsens råvaror till ett unikt recept i form av en identitet och ett varumärke. I arbetet med dialogerna har Geektown samarbetat med Arnqvist & Sivenbring.

I processen har vi medvetet möjliggjort många olika möjligheter att vara med och tycka till om platsens identitet. Vi har jobbat både med digitala kommunikationskanaler, uppsökande på plats samt telefonintervjuer och workshops. Vi har också arbetat med att nå utflyttade från Överkalix samt individer som inte har någon koppling till platsen för att få en ännu mer fördjupad syn på Överkalix. Vi har samarbetat med skolor och i dialoger på olika offentliga platser och butiker. I den kreativa medborgardialogen har vi låtit medborgarna tänka sig Överkalix som en person och svara på olika frågor i en ”Mina vänner-bok”, där den övergripande frågan löd: Om Överkalix vore en person, hur skulle den personen vara? En interaktiv roll-up fick resa runt på offentliga platser för att kunna samla in olika värdeord för platsen, som ett sätt att föra en dialog med medborgarna där de befann sig.

Vad som hände: Tillsammans har Geektown och Överkalix invånare visualiserat och konceptualiserat platsens identitet. Arbetet syftar till att förändra, förbättra eller förstärka bilden av platsen. Platsvarumärket ska lyfta platsen, få den att uppfattas som attraktiv, leda till stolthet för de som finns där och vara en del i att skapa förutsättningar för arbetstillfällen, tillväxt och utveckling.

Läs mer om resultatet här >>