MENU

Platsvarumärke Överkalix – resultat

7420
0

Invånare: Besökslandet Överkalix

Uppdrag: Uppdraget i helhet går ut på att utveckla och stärka den lokala attraktionskraften, ta fram ett platsvarumärke för platsen Överkalix samt skapa en samverkansmodell. Processarbetet identifierar platsen Överkalix och de unika värden som finns och ska leda till ett systematiskt och långsiktigt arbete för ett attraktivare Överkalix. Detta är del 2, resultatet.

Vad vi gjorde: Utifrån vår förstudie och kreativa medborgardialog har vi arbetat fram visioner och värdegrund för platsen. Geektown tog fram argumentbäraren: platsen är utmärkt, som är ryggraden i Överkalix identitet. För att nå ut internationellt använder vi: x marks the spot. För att knyta an till platsens historiska identitet, säger vi hin jer e abårda på överkalixmål. Symbolen för platsens identitet är x:et. Överkalix är som en skatt mitt i Norrbotten, tydligt utmärkt på kartan och dessutom med ett x i namnet. Det finns en personlighet i x:et. Platsen är unik, attraktiv, intressant och värd att berätta om för andra. Vi vill tillsammans sätta Överkalix på kartan, både metaforiskt och fysiskt. Identiteten ska ta plats, vara välkomnande och förmedla stolthet. Den ska upplevas i nutid och framtid, med stolthet i sin historia och en tydlig koppling till närheten till naturen, vattnet och älven.

Platsens identitet bygger på det tillsammans-perspektiv och medskapande som genomsyrat arbetsprocessen – vi äger platsen tillsammans. Värdegrund och vision utgår från centrala värdeord som välkomnande, mångfald, jämställdhet, familjärt, trygghet och företagsanda. Vi ska tillsammans visa en mångsidig och breddad bild av platsen, hur det är att bo och verka men även att besöka Överkalix. Visionerna är att skapa framtidstro, vara en attraktiv plats, ett inkluderande och öppet samhälle med plats för alla individer, en plats där alla vill bo, där vi samverkar och når besökare samt bygger platsens framtid tillsammans.

I det grafiska arbetet har vi återspeglat platsens historia, nutid och framtid, exempelvis genom Överkalix kultur av både hantverk och måleri samt genom färgval och texturer. Genom färgerna turkos och rosa signaleras framtidsanda, medan naturens färgskala, midnattsröd, norrskensgrön, myrens guld-orange och rörelsen i älven-blå är mer historiska färger. Illustrationen i form av ett mönster för platsens identitet reflekterar både platsen och dess värden samt ska kunna anpassas och vara lättarbetat för att kunna finnas på olika produkter och material som tyg och brickor etc. Logotypens pilar riktade mot mittpunkten illustrerar vägarna som leder till Överkalix och de fyra olika färgerna symboliserar platsens historia, nutid och framtid. Formerna är runda för att ge en välkomnande känsla.

I arbetet med samverkansmodellen har Geektown samarbetat med Arnqvist & Sivenbring. Modellen ska skapa samverkan mellan tjänstemän och kommuner. Geektown kommunikationsbyrå har varit ett stöd och en rådande part genom arbetet.

Vad som hände: Geektowns arbete ligger nu till grund för kommunens arbete och vision. Resultatet har mottagits väldigt väl, mycket på grund av det tillsammans-perspektiv som genomsyrat arbetet från början till slut med både positivitet och stolthet. Vi har lagt grunden och gett ett verktyg för att utveckla platsens varumärke. Det ska bli roligt att följa resan för Överkalix!

Läs mer om förarbetet här >>