MENU

Spelet Luleå <3 Sommar 2017

2219
0

Egeninitierat projekt av Geektown kommunikationsbyrå med huvudpart platsvarumärket Luleå. Medverkansparter var HSB Norr, Kulturens Hus Luleå, Lunet, Nordiska Bil, Teknikens Hus samt materialsponsor HS Copy & Media Service AB.

Uppdrag: Ett kreativt koncept för mötesplatsen Södra Hamnplanen i Luleå, i form av ett klassiskt brädspel i storformat.

Vad vi gjorde: För andra året i rad har vi skapat ett kreativt koncept genom det stora brädspelet Sommar <3 Luleå. Spelet riktas till två olika målgrupper, dels unga vuxna i Luleå, 9 – 30 år, dels turister och besökare i alla åldrar, både internationella och nationella. Temat för årets version blev fred, mångfald & kärlek. Innehållet bestod av aktiviteter, roliga fakta om Luleå och utmaningar att lösa ensam eller tillsammans med sina medspelare. Spelet fanns på svenska och engelska och syftade till att vara en gratis, rolig och interaktiv upplevelse som på ett kreativt och givande sätt bidrar till stadsmiljön och förstärker varumärket Luleå. Flera utvalda parter finansierade Sommar <3 Luleå och fick därmed möjligheten att synliggöra sitt varumärke hos målgrupperna på ett annorlunda sätt och i ett positivt sammanhang.

Vad som hände: Det delvis ostadiga vädret 2017 lockade rekordmånga besökare till Södra hamnplan. Personalen uppger att spelet har varit en uppskattat del av Södra Hamnplanen bland besökare i blandade åldrar. Tillsammans med våra samverkansparter har vi fått stor spridning i digitala kanaler och nått ut till en bred målgrupp i Luleå och Norrbotten. Under perioden då spelet funnits på plats har Geektown kommunikationsbyrå genomfört 2 sponsrade inlägg på Facebook och Instagram, där huvud- och medverkansparter samt materialsponsors logotyper varit synliga och funnits som klickbara länkar i inläggen. De 2 sponsrade inläggen fick bra genomslag och sammanfattningsvis har det blivit en god mix av betald synbarhet och dynamisk spridning i sociala medier.