MENU

Spelet Luleå <3 Sommar

Invånare: Egeninitierat projekt av Geektown kommunikationsbyrå med huvudpart platsvarumärket Luleå. Medverkansparter var HSB Norr, Kulturens Hus Luleå, Nordiska Bil, Swedbank & Agio, samt materialsponsor HS Copy.

Uppdrag: Ett kreativt koncept för mötesplatsen Södra Hamnplanen i Luleå, i form av ett klassiskt brädspel i storformat.

Vad vi gjorde: Från Geektowns kontor har vi utsikt mot Södra Hamnplan i Luleå och varje dag såg vi Södra Hamnplan växa fram till ett fint ställe att mötas på. Det gav oss idén om ett kreativt koncept för att förstärka Södra Hamnplanen som mötesplats. Vi ville skapa en gratis upplevelse. Det vi gjorde var ett klassiskt, extra stort brädspel för två olika målgrupper. Dels unga vuxna i Luleå, 9 – 30 år, dels turister och besökare i alla åldrar, både internationella och nationella. Spelidé, spelplan, spelpjäser och tärning konstruerades av Geektown. Innehållet bestod av aktiviteter, roliga fakta om Luleå och utmaningar som spelaren kunde lösa ensam eller tillsammans med sina medspelare. Spelet gick att spela på svenska eller engelska och skulle inte enbart vara något kul att göra med kompisar eller familj, utan också bidra till stadsmiljön och förstärka varumärket Luleå. Förutom konstruktion och genomförande av spelet skapade vi även en marknadsföringsplan. Namnet på spelet skulle såklart kommunicera stadens varumärke. Vi använde Luleås grafiska formspråk och logotyp i spelet för att ytterligare knyta spelets identitet till platsen. Flera utvalda parter finansierade spelet Sommar <3 Luleå och fick därmed synas i ett positivt sammanhang och synliggöra sitt varumärke hos målgruppen på ett annorlunda och roligt sätt – vi kan kalla det the Geektownstyle.

Vad som hände:

Sällskapsspelet Sommar <3 Luleå skapade en naturlig mötesplats och blev väldigt populärt. Vi har fått mycket positiv feedback, både från personalen på Södra Hamnplan samt från personer som hört av sig till oss. Extra glada är vi för att spelet fick genomslagskraft hos turister, såväl utländska som svenska.

2 artiklar publicerades i 2 olika tidningar med olika målgrupper och vi har fått goda genomslag på våra 2 sponsrade facebookinlägg om spelet. Tillsammans med våra samverkansparter i detta projekt har vi fått stor spridning i digitala kanaler, en dynamisk marknadsföring där vi har nått en bred målgrupp i Luleå och Norrbotten. Vi på Geektown har utvecklat ett kreativt verktyg för interaktiva och givande mötesplatser och har ambitionen att utveckla konceptet och skapa fler mötesplatser i Norrbotten eller i hela landet.