MENU

Triumf

Almi Företagspartner Nord, Luleå tekniska universitet, Umeå Universitet, Norrbottens läns landsting och Region Västerbotten medverkar i ett projekt som ämnar att hjälpa små och medelstora företag till en tillväxtresa under en 8-12 månaders period. Det innefattar hållbart företagande och internationalisering; digitalt och innovativt ledarskap; innovation och produktutveckling. Geektown har skapat en mer affärsmässig grafisk identitet för projektet som andas framtid och förhoppningar. Geektown har även producerat olika identitetsbärare som broschyr, presentation, mallar, roll ups m.m.