MENU

Uppsala universitet

Invånare: Uppsala universitet, Sveriges första och Nordens äldsta universitet.

Uppdrag: Originalproduktion för tryckta och digitala medier. Målet med vårt uppdrag är att förstärka Uppsala universitets varumärke, värdegrund och marknadsföra universitetet genom tryckt och digital kommunikation.

Vad vi gjorde: Utifrån Uppsala universitets grafiska profiler tar vi fram löpande daglig kommunikation i både tryckta och digitala medier. Geektown finns till hands för olika institutioner/enheter inom universitetet och avlastar den interna kommunikationsenheten. Vi har producerat ett stort antal kommunikationsarbeten för universitetet. För Uppsala Universitet Innovation, universitetets egna innovationsfrämjare, har vi tagit fram flera större produktioner som kommunikationskonceptet för 10-års jubileet av Uppsala Universitet Innovation med logotyp, presentationsmaterial, give-aways, program, inbjudningar, digitala utskick m.m. Vi har producerat logotyp, diplom och vinnargrafik för den nya utmärkelsen Attraktivt innovationsprojekt, som i slutet av 2017 prisade 11 stycken projekt. Vi har också gjort tidningsbilagan Läsvärt, en interntidning inom universitetet, kommunikationskoncept för den internationella konferensserien AIMday samt årsberättelsen Facts & Figures, som berättar om verksamhetsåret på ett lustfyllt sätt.

Geektown har även gjort ett antal mindre produktioner så som PowerPoint-presentationer, grafik till sociala medier, visitkort, annonser, digitala utskick, samt många olika flyers, broschyrer och roll-ups. Vi har producerat illustrationer för olika rapporter, omslag till forskningsrapporter och publikationer, roll-ups, informationsgrafik, mappar m.m. för de olika institutionerna på universitetet.

Vad som hände: Geektown kommunikationsbyrå är Uppsala universitets upphandlade byrå sedan 2016. Ramavtalet sträcker sig till 2020. Genom ett flertal grafiska produktioner har Geektown förstärkt Uppsala universitets varumärke och implementerat universitetets värdegrund och traditioner genom val av bild, text och form. Vi har utvecklat och avlastat i det vardagliga kommunikationsarbetet på olika institutioner beträffande originalproduktion av digitala och tryckta medier. Vi ser vikten av ett tydligt formspråk som visar kunskap och kreativitet och med små medel skapar mervärde för mottagaren.