MENU

Uppsala University Sustainability Initiatives

1377
0

Invånare: Uppsala University Sustainability Initiatives (UUSI) är en plattform där forskare från olika områden kan mötas och samarbeta kring hållbarhetsfrågor. Arbetet sker i nära samarbete med företag och organisationer utanför Uppsala universitet. UUSI jobbar från och med år 2019 med fyra särskilt utvalda initiativ där de tre vetenskapsområdena tillsammans kan finna nya lösningar för en mer hållbar framtid.

Läs mer och fördjupa dig i Uppsala universitets hållbarhetsinitiativ.

Uppdrag: Identitetsillustrationer för Uppsala University Sustainability Initiatives. Syftet med uppdraget var att ta fram ett visuellt stöd för att underlätta i deras kommunikation.

Vad vi gjorde: Vi grottade ned oss i hållbarhetsfrågor och skapade en god grund för att förstå uppdraget ut i fingerspetsarna. Det var viktigt att illustrationerna hade en akademisk framtoning och seriositet samtidigt som de skulle andas framtidskänsla, innovation och tvärvetenskap. I uppdraget fick vår kärlek för färgövertoningar (gradient) blomma ut och illustrationerna fick en mjukare och livfullare känsla.

Uppdraget bestod av tre stycken illustrativa nivåer:

  • Nivå ett: en huvudbild för UUSI.
  • Nivå två, visualisera initiativen: Climate Change Leadership, Urban Sustainability, Water och Circular Economy.
  • Nivå tre: områden kopplade till initiativen inom nivå två.

Vad som hände: Geektowns illustrationer har kreativt och professionellt bidragit till att Uppsala University Sustainability Initiatives fått ett visuellt stöd då hållbarhetsinitiativet ska kommunicera i presentationer, digitalt och i tryck.