Posted by on Jul 2, 2012 in |

Dimmalimm är en Miniopera i tre akter av Margrét Brynjarsdóttir och
Gisli Grétarsson. Minioperan är deras egen idé. Miniopera är en opera på max 30
minuter med fokus på en yngre publik. Dimmalimm är skriven och
framförd i en modern anda. Vi ville gestalta den grafiska formen
därefter. Programbladet har tagit form av en box, var insidan bildar ett rum. Den går att öppna, med två läsbara sidor. Som åhörare ska man kunna ta del av scenen redan i programbladet.