Posted by on Jul 2, 2013 in |

Dimmalimm är en Miniopera i tre akter av Margrét Brynjarsdóttir och
Gisli Grétarsson. Miniopera är en opera på max 30
minuter med fokus på en yngre publik. Dimmalimm är skriven och
framförd i en modern anda. Vi ville gestalta den grafiska formen
därefter. Programbladet har tagit form av en box, var insidan bildar ett rum med fyra sidor. Den går att öppna, med två läsbara sidor. Tanken är att åhöraren ska man kunna ta del av minioperans scen redan i programbladet.